تعیین زمان سیلان خون
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦  

عنوان آزمايش: Bleeding Time
هدف: تعيين زمان سيلان خون از بريدگي به منظور انجام اعمال جراحي
وسايل مورد نياز:
پنبه – الکل- لانست- کروند متر- کاغذ خشک کن
 روش کار:
بدون هيچ تحريکي لاله کوش را استريل کرده , کرونومتر را زده و سپس لانست ميزنيم و هر ۳۰ ثانيه يک بار خون جاري شده با کاغذ خشک کن به صورت قطره قطره  و ضربه اي پاک ميکنيم ; سپس تعداد لکه ها را شمرده و تقسيم بر ۲ ميکنيم . عدد به دست آمده زمان سيلان است که به طور طبيعي ۱ الي ۳ دقيقه مي باشد.
                                                                                      ۲ / تعداد لکه ها  = زمان سيلان   
* اين آزمايش درنوزادان در پاشنه پا و در بزرگسالان از نرمه گوش انجام ميگيرد.


کلمات کليدي: